100 แปด พัน 9 กับศาสตร์การฝังเข็ม (Acupuncture) | ตอนที่ 2

<< ศาสตร์การฝังเข็ม | ตอนที่ 1

ศาสตร์การฝังเข็ม | ตอนที่ 3 >>

การรักษาด้วยการฝังเข็ม

การรักษาด้วยการฝังเข็ม

          “ทำไมต้องฝังเข็มตามร่างกาย” … บริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีพลังงานไหลเวียน ภาษาจีนเรียกพลังงานนี้ว่า ” ชี่ ” ในศาสตร์แพทย์แผนจีน หมายถึง พลังงานที่ไหลเวียนในร่างกาย ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ และทำงานได้อย่างปกติ การฝังเข็มบริเวณเส้นทางเดินของพลังงาน เป็นการกระตุ้นลมปราณช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้ดีขึ้น ระบายความร้อน ระบายเลือดให้ไหลเวียน ระบายสิ่งสกปรกและสารพิษช่วยบำรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูร่างกายที่เสียสมดุลไปให้กลับเข้าสู่สมดุล

การรักษาด้วยการฝังเข็ม
การรักษาด้วยการฝังเข็ม

ระยะเวลาในการรักษาด้วยการฝังเข็ม

          ระยะเวลาในการรักษาจะกำหนดไม่ได้ว่าต้องรักษากี่ครั้งทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกาย ลักษณะของโรค และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ คุณหมอต้องตรวจ พิจารณา อย่างละเอียด

          คนหนุ่มสาวภาวะร่างกายปกติแต่มีสิ่งภายนอกมารบกวนเลือดลมติดขัดทำให้เสียสมดุล ใช้เวลาในการรักษาสั้น บางคนรักษาเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาเป็นอีก ถ้าไม่ได้รับสิ่งกระตุ้นรบกวน เรียกลักษณะนี้ว่า อาการแกร่ง

          ในวัยกลางคนขึ้นไป ร่างกายเสียสมดุลเป็นเวลานาน นอกจากจะรักษาตามอาการแล้ว ต้องบำรุง ซ่อมแซมร่างกายภายในเพื่อปรับสภาพพื้นฐานเข้าสู่สมดุล ซึ่งต้องใช้เวลา การฝังเข็มให้ครบตามคำแนะนำของคุณหมอ จะช่วยให้โอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยลง เรียกลักษณะนี้ว่า อาการพร่อง


<< ศาสตร์การฝังเข็ม | ตอนที่ 1

ศาสตร์การฝังเข็ม | ตอนที่ 3 >>อ้างอิง
ทีมแพทย์บีบีเวลเนสคลินิก