9 เดือนต่อจากนี้ สิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น เพราะ Covid-19

9 เดือนต่อจากนี้ 
Covid-19 จะเป็นภัยมหันต์สำหรับคนไทย

          9 เดือนต่อจากนี้ ผลร้ายจาก Covid-19 จะมีอะไรบ้าง… ถ้าเราไม่รีบช่วยกันหยุดการแพร่กระจายของไวรัสร้ายชนิดนี้

          เดือน เมษายน 2563  ถ้าหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่ได้  ไม่จบ เสร็จสิ้น เด็ดขาด สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน เดือน พฤษภาคม 2563  โรงเรียน สถานศึกษา เปิดทำการไม่ได้  ถ้ามีความจำเป็น หรือ มีความต้องการที่จะเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในขณะยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะสักกี่คนที่จะกล้าส่งลูกไปโรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลไม่มีปัญหา หรือหากมีก็มีผลกระทบบ้างเล็กน้อย แต่ในขณะที่โรงเรียนเอกชน เมื่อโรงเรียน สถานศึกษา ไม่มีนักเรียน ไม่มีนักศึกษา เปิดทำการไม่ได้  สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงเรียน  สถานศึกษา ต้องปิดกิจการ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ ครู บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนต้องตกงาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีแนวโน้มให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์  

9เดือนต่อจากนี้ covid-19

          เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม  ถ้ายังไม่สามารถหยุดการแพร่เชื้อได้  คนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะตกงาน ขาดเงิน ขาดรายได้ เนื่องจากโรงงาน หรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มทยอยปิดตัวลง

9เดือนต่อจากนี้ covid-19

          เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  ถ้าเชื้อก็ยังคงแพร่กระจายไม่สามารถควบคุมได้  ความยากจน  ความอดอยาก  ความหิวโหย ขาดแคลนอาหาร  น้ำดื่ม  ยารักษาโรค ก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

9เดือนต่อจากนี้ covid-19

สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีวินัย รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่กล่าวมา

อยู่บ้าน 
กินร้อน  ช้อนตัวเอง  กินอาหารที่มีประโยชน์  ล้างมือบ่อย ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง

ถ้าต้องออกจากบ้าน
สวมหน้ากากอนามัย  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ปกป้องตนเอง ไม่ว่าจะเป็น  เจลล้างมือ  สเปรย์ฉีดพ่นแอลกอฮอล์  หน้ากาก พลาสติก  อุปกรณ์อื่นใดที่ป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวเราสู่คน อื่นและป้องกันการแพร่เชื้อจากคนอื่นสู่ตัวเรา ถึงแม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ถึง 100  แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

คุณจะรอ ให้ เดือนเมษายน ผ่านไปแบบไหน กำจัดไวรัสโคโรนา : โควิด-19 ให้จบ  เสร็จสิ้น  ล้างบาง   ให้สิ้นซากหรือ รอให้ไวรัสโคโรนา : โควิด-19 แพร่กระจาย  ข้ามปีติดตามสถานการณ์ Covid-19 แบบ Realtime
Coronavirus COVID-19